Studia medyczne odbyłem na Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom lekarza uzyskałem w roku 1987.
 
Początkowo pracowałem w oddziale urologii Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy. Następnie w klinice urologii Szpitala im. Jurasza. W pierwszym z tych szpitali uzyskałem pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii oraz drugi stopień wtajemniczenia zawodowego w zakresie urologii. W trakcie tego szkolenia uzyskałem też tytuł FEBU (Fellow of the European Board of Urology, z numerem dyplomu 2249) uprawniającym mnie do pracy w obszarze objętym zakresem działalności European Board of Urology (cała Europa z wyłączeniem Albanii).
 
Dalej swoje umiejętności w zakresie urologii doskonaliłem w klinice Profesora Guya Vallancien w instytucie Mutualiste Montsouris w Paryżu we Francji, gdzie przebywałem na kilkutygodniowych cyklach szkolenia w zakresie technik laparaskopowych, obługi urządzeń generujących fale ultradźwiękowe wysokiej częstotliwości. W maju 2003 roku odbyłem szkolenie w zakresie obsługi lasera GreenLight PVP. Do mojej pracy podchodzę z pasją, szczególnie w zakresie rozwijajacych się niskoinwazyjnych technik leczenia.